...

ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อการจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ พนักงานขับรถยนต์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔

(จำนวนผู้เข้าชม 812 ครั้ง)