...

ผู้เข้าชม วัน จันทร์ ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔

วัน จันทร์ ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔

นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท นักท่องเที่ยวทุกคนให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าเป็นอย่างดีครับ

เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายอินฟราเรดใช้งานปกติดีครับ

(จำนวนผู้เข้าชม 653 ครั้ง)