...

ผู้เข้าชม วัน จันทร์ ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔

วัน จันทร์ ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔

นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมอทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท โดยทำการลงทะเบียน และสแกนคิวอาร์โค้ด นักท่องเที่ยวทุกคนให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโนน่าเป็นอย่างดีครับ

เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายใช้งานปกติทั้งสองเครื่องครับ

(จำนวนผู้เข้าชม 702 ครั้ง)