...

รอยพระพุทธบาทหลังเต่า

>>รอยพระพุทธบาทหลังเต่า ได้ชื่อมาจาก เพิงหินรูปร่างคล้ายเต่าที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน ซึ่งรอยพระพุทธบาทหลังเต่าตั้งอยู่ทางใต้สุดของกลุ่มแหล่งโบราณคดีในอุทยานประวัติศาสตร์ ลักษณะของรอยพระพุทธบาทเป็นรูปร่างคล้ายฝ่าเท้าเป็นเว้าลึกลงบนพื้นหิน โดยที่ปลายเท้าชี้ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตรงกลางฝ่าพระบาทมีรอยสลักนูนรูปดอกบัวบานซ้อนกลีบ นอกจากนี้รอบๆรอยพระบาทยังพบรอยสกัดเป็นหลุมกลมและสี่เหลี่ยมจัตุรัสเรียงกันเป็นแถว ลักษณะคล้ายกับหลุมเสาของอาคารอีกด้วย ซึ่งการพบรอยหลุมกลมหรือรอยสกัดในลักษณะนี้ เราสามารถพบได้ตามโบราณสถานของภูพระบาท เช่น หอนางอุสา ลานหินหน้าวัดพ่อตา กู่นางอุสา เป็นต้น

>>>จากการสัมภาษณ์ของชาวบ้านเมื่อครั้งที่มีการสำรวจพบรอยพระพุทธบาทหลังเต่าได้ระบุว่า แต่เดิมรอยพระพุทธบาทหลังเต่าเป็นเพียงรอยสกัดบนพื้นหินอย่างหยาบๆ มีเศษหินเรียงก่อล้อม ต่อมาจึงถูกโบกปูนทับทำรูปนิ้วให้ครบถ้วนโดยชาวบ้านที่มาพบและมีความศรัทธา

>>>สำหรับอายุสมัยของรอยพระพุทธบาทหลังเต่านั้นยังไม่สามารถกำหนดอายุได้อย่างชัดเจนว่ามีอายุเก่าสุดเท่าไหร่ นักวิชาการบางท่านก็สันนิษฐานว่า น่าจะสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยทวารวดี (ราว 1000 ปีมาแล้ว) ในขณะที่บางท่านเสนอว่า น่าจะมีอายุไม่เก่ากว่าสมัยล้านช้าง จากเศษภาชนะดินเผาที่พบ

ตัวอย่างไฟล์แนบ PDF:

(จำนวนผู้เข้าชม 1201 ครั้ง)