...

แหล่งภาพเขียนสีโนนสาวเอ้

            ตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของวัดพระพุทธบาทบัวบก บริเวณนี้พบแหล่งภาพเขียนสีบนผนังเพิงหินอยู่ ๒ จุด จุดแรกได้แก่ "โนนสาวเอ้ ๑" ซึ่งเป็นโขดหินขนาดใหญ่อยู่กลางลานหิน ภาพเขียนสีบนผนังด้านทิศตะวันออกจัดเป็นภาพเขียนสีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ เขียนด้วยสีแดง เป็นลายเส้นรูปต่างๆ เช่น ลายเส้นคู่ขนาน ลายหยักฟันปลา ลายสี่เหลี่ยมต่อกันเป็นแถวยาว นอกจากนี้ยังมีลายเส้นเขียนด้วยสีขาวเป็นภาพช้าง หงส์และม้า สันนิษฐานว่าเป็นงานที่เขียนขึ้นในสมัยหลัง ถัดจากโนนสาวเอ้ ๑ ไปอีกประมาณ ๕ เมตร เป็นที่ตั้งของแหล่งภาพเขียนสี "โนนสาวเอ้ ๒" ซึ่งปรากฎภาพเขียนสีสมัยก่อนประวัติศาสตร์บนผนังเพิงหินด้านทิศตะวันออกและทิศใต้ เป็นภาพลายเส้นคู่ขนานต่อกันเป็นรูปหลายเหลี่ยม ภาพลายวงกลมคล้ายก้านขดและภาพลายเส้นคล้ายสัตว์ที่มี ๔ ขา

 

ภาพโนนสาวเอ้ ๑

 

ภาพเขียนสีโนนสาวเอ้ ๒

(จำนวนผู้เข้าชม 750 ครั้ง)