...

ถ้ำพระ

            เป็นเพิงหินขนาดใหญ่ มีการตกแต่งสกัดหินก้อนล่างกลายเป็นห้องขนาดใหญ่และตกแต่งสลักหินเป็นประติมากรรมนูนสูง สภาพปัจจุบันเพิงหินก้อนบนได้ทรุดตัวพังทลายและแตกออกเป็นหลายชิ้น ส่วนหนึ่งได้ล้มทับประติมากรรมที่อยู่ด้านล่างชำรุดเสียหาย หินก้อนล่าง ที่ผนังด้านทิศตะวันตกสลักหินเป็นประติมากรรมพระพุทธรูปประทับนั่งภายในซุ้ม จำนวน ๒ ซุ้ม ด้านบนเป็นพระพุทธรูปยืนเรียงเป็นแถว ที่ผนังด้านทิศตะวันออกสลักหินเป็นประติมากรรมพระพุทธรูปประทับยืนปางเปิดโลก จำนวน ๓ องค์ ถัดเข้าไปด้านในสลักเป็นพระพุทธรูปประทับนั่งปางสมาธิ ๑ องค์ ด้านนอกของถ้ำพระมีร่องรอยการติดตั้งใบเสมาไว้ตามทิศต่างๆ จำนวน ๘ ทิศ ในกรอบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารอบเพิงหิน ปัจจุบันเห็นได้ จำนวน ๖ ทิศ และมีหลุมกลมขนาดเล็กเรียงเป็นแถวล้อมรอบแนวกรอบใบเสมา

 

(จำนวนผู้เข้าชม 1017 ครั้ง)