...

กู่นางอุสา

            มีลักษณะเป็นก้อนหินทราย ๒ ก้อน วางซ้อนกันอยู่ หินก้อนล่างตั้งตรงเป็นแกนรองรับหิน ก้อนบนที่วางตัวตามแนวยาว ทำให้เกิดเพิงหินยื่นออกมา หินก้อนล่างมีการสกัดเป็นห้องขนาดเล็ก ผนังเหนือห้องมีภาพเขียนสีสมัยก่อนประวัติศาสตร์เป็นลายเส้นคู่ขนานตามแนวนอน ๖ เส้น บริเวณโดยรอบกู่นางอุสา มีการติดตั้งใบเสมาอยู่ทั้ง ๘ ทิศ ในกรอบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ใบเสมามีขนาดค่อยข้างใหญ่ ไม่ตกแต่งลวดลายด้านบนโค้งแหลมคล้ายกลีบบัว

 

(จำนวนผู้เข้าชม 1114 ครั้ง)