...

โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี เยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์วันที่ 16 สิงหาคม 2558 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ ได้ต้อนรับคณะครู นักเรียน จากโรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ที่ได้มาเยี่ยมชม และการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับศิลปะวัตถุ โบราณวัตถุ ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์ โดยมีคุณสมชาย ฤทธิ์ลา และคุณกชกร สิทธิดง เป็นวิทยากรให้ความรู้

(จำนวนผู้เข้าชม 705 ครั้ง)