...

นักศักษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้มาเยี่ยมชมและศึกษาหาความรู้ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์

วันที่5สิงหาคม2558 เวลา 09.00น. นักศักษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้มาเยี่ยมชมและศึกษาหาความรู้ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์

(จำนวนผู้เข้าชม 577 ครั้ง)