...

ภาพปูนปั้นเล่าเรื่องกัจฉปะ

         ภาพปูนปั้นเล่าเรื่องกัจฉปะ

         - ทวารวดี (พุทธศตวรรษที่ ๑๒ - ๑๔)

         - ปูนปั้น

         - ขนาด กว้าง ๑๐๒ ซม. ยาว ๘๐ ซม. หนา ๕ ซม.

         เดิมประดับที่ฐานลานประทักษิณด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ ของเจดีย์จุลประโทน อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม ได้จากการขุดค้นทางโบราณคดี เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๑ ภาพเล่าเรื่องจากคัมภีร์อวทานกัลปดาของกเษเมนทระ เล่าเรื่องเมื่อพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นเต่า ได้ให้ความช่วยเหลือพ่อค้าที่เรือแตกให้ปลอดภัย แต่เมื่อพระองค์บรรทมหลับ พ่อค้าเหล่านั้นพยายามจะฆ่าและกินเนื้อเต่าเป็นอาหาร เมื่อพระโพธิสัตว์รู้สึกพระองค์ก็ทราบว่าพ่อค้าเหล่านั้นคงจะหิวมาก จึงทรงบริจาคเนื้อของพระองค์เป็นทาน และทรงได้บารมีอันสูงสุดๆ

 

แสดงภาพวัตถุหมุน คลิกที่นี่ https://smartmuseum-v2.finearts.go.th/3d_object/?obj=40113

 

ที่มา: https://smartmuseum.finearts.go.th

(จำนวนผู้เข้าชม 16 ครั้ง)


Messenger