...

วันที่ 9 กค 2559 อธิบดีกรมศิลปากร(นายอนันต์ ชูโชติ) และคณะตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของพิพิธภัณฑถสานแ่หงชาติ พระปฐมเจดีย์
วันที่ 9 กรกฎาคม 2559 นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากรและคณะตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานของพิพิธภัณฑสถานแ่หงชาติ พระปฐมเจดีย์

(จำนวนผู้เข้าชม 648 ครั้ง)