...

วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 กรมศิลปากรประชุมหารือในการออกแบบก่อสร้างพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์แห่งใหม่

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้มอบหมายให้นายอนันต์ ชูโชติ อธีบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในการประชุมเพื่อออกแบบอาคารและพื้นที่โดยรอบของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ (แห่งใหม่) โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าว เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมกรมศิลปากร

(จำนวนผู้เข้าชม 689 ครั้ง)