...

น้อง ๆ จิตอาสา จากโรงเรียนทวารวี จังนครปฐม มาทำกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์
วันที่ 23 สิงหาคม 2558 กลุ่มจิตอาสาจากโรงเรียนทวารวดี จังหวัดนครปฐม ร่วมกิจกรรมพัฒนา และ ช่วยกันทำความดี ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์
(จำนวนผู้เข้าชม 683 ครั้ง)