...

ต้อนรับโรงเรียนพัฒนาอิสลาม วันที่ 12 มกราคม 2566
วันที่ 12 มกราคม 2566 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา
ให้การต้อนรับคณะครูและน้อง ๆ นักเรียน
จากโรงเรียนพัฒนาอิสลาม อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี จำนวน 102 คน

(จำนวนผู้เข้าชม 156 ครั้ง)