...

ต้อนรับวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา วันที่ 7 มกราคม 2566
วันที่ 7 มกราคม 2566 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา
ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และน้อง ๆ นักศึกษา
จากวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา
อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน  208 คน

(จำนวนผู้เข้าชม 172 ครั้ง)