...

ต้อนรับมหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา ในวันที่ 6 มกราคม 2566
วันที่ 6 มกราคม 2566 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มัชฌิมาวาส
ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และน้อง ๆ นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา จำนวน 40 คน

(จำนวนผู้เข้าชม 122 ครั้ง)