...

ต้อนรับโรงเรียนเทศบาลเมืองสิงหนคร 1 (บ้านยางงาม) ในวันที่ วันที่ 5 มกราคม 2566
วันที่ 5 มกราคม 2566 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา
ให้การต้อนรับคณะครู และน้อง ๆ นักเรียนจากโรงเรียนเทศบาลเมืองสิงหนคร 1 (บ้านยางงาม)
อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา จำนวน 106 คน

(จำนวนผู้เข้าชม 133 ครั้ง)