...

กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน (วันเด็กแห่งชาติ) ประจำปี ๒๕๖๓

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน (วันเด็กแห่งชาติ) ประจำปี ๒๕๖๓

ขอเชิญน้องๆ เยาวชน เข้าร่วมโครงการแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน (วันเด็กแห่งชาติ) ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย
รายละเอียดการจัดกิจกรรม
เด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อรับแจกของขวัญพร้อมอาหารและเครื่องดื่ม เด็กและเยาวชนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้หลากหลาย โดยมีกิจกรรมบนเวทีการแสดงของนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ในอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา กิจกรรมภาคสนาม ได้แก่ การเล่นเกมส์การแข่งขันต่างๆ 

(จำนวนผู้เข้าชม 715 ครั้ง)