...

โบราณวัตถุชิ้นสำคัญในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย

พระเจ้าชัยวรมันที่ ๗

พระพุทธรูปปางนาคปรก

ทับหลังจำหลักภาพศิวนาฏราช

ทับหลังจำหลักภาพนารายณ์อวตารปางวามนาวตาร (ตรีวิกรม)

(จำนวนผู้เข้าชม 588 ครั้ง)