...

ไปดูเค้าซ่อมถนน
-- องค์ความรู้จากเอกสารจดหมายเหตุ : ไปดูเค้าซ่อมถนน --
 ปี 2515 นายอำเภอศรีสัชนาลัยขอความร่วมมือจากราษฎรช่วยกันซ่อมแซมถนนให้แล้วเสร็จภายใน 2 วัน เค้าทำได้อย่างไร ? . . . มาดูหลักฐานกัน
.
 เอกสารจดหมายเหตุอำเภอศรีสัชนาลัยลงวันที่ 18 มกราคม 2515 ระบุว่านายอำเภอพร้อมพนักงานปกครองดำเนินการซ่อมแซมถนนสายหมอนสูง - ไร่ไผ่ใหญ่ หรือระยะทางหลวงแผ่นดินสายอำเภอสวรรคโลก - อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ประมาณ 6 กิโลเมตร โดย
.
 1. ขอแรงราษฎร 2 หมู่บ้าน เฉลี่ยวันละ 200 คน มาช่วยกรุยทาง ถางป่า ขุดตอไม้ ขยายถนนให้ได้ความกว้าง 6 เมตร
 2. ให้ค่าแรงตอบแทนต่อคนวันละ 10 บาท
 3. ขอรถไถ 5 คันมาช่วยยกคันดินขึ้นรูปถนนให้สูง 50 เซนติเมตรตลอดสาย
 4. ใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 11,200 บาท ซึ่ง " ไม่ได้ใช้เงินของทางราชการแต่อย่างใด "
.
 ข้อมูลในเอกสารกล่าวเพียงเท่านี้ และแนบภาพถ่ายการดำเนินงาน จำนวน 6 ภาพร่วมด้วย
.
 คำถามคือ " แล้วอำเภอนำงบประมาณมาจากไหน ?? "
.
 เอกสารไม่มีข้อความอ้างถึง ได้แต่สันนิษฐานเรื่องการบริหารจัดการที่ดีเยี่ยม ฝ่ายปกครองและราษฎรสมัครสมานรักใคร่ปรองดองกันเป็นอย่างดี ด้วยราษฎรได้ประโยชน์จากถนน ฝ่ายปกครองได้พัฒนาท้องที่ให้เจริญ ใจเค้าใจเรา สมความคาดหมายเพื่อส่วนรวมโดยทั่วกัน ในปัจจุบันสามารถใช้คำว่า " เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา " ได้อย่างแท้จริง
.
ผู้เขียน: นายธานินทร์ ทิพยางค์ (นักจดหมายเหตุ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา)
.
เอกสารอ้างอิง:
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา. เอกสารสำนักงานปกครองจังหวัดสุโขทัย สท 1.2.1/67 เรื่อง รายงานพัฒนาท้องถิ่นของอำเภอศรีสัชนาลัย [ 18 ม.ค. 2515 ].
#จดหมายเหตุ #องค์ความรู้จากจากจดหมายเหตุ #หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา #เอกสารจดหมายเหตุ(จำนวนผู้เข้าชม 57 ครั้ง)