...

จำนวนโรงสีสหกรณ์
-- องค์ความรู้จากเอกสารจดหมายเหตุ: จำนวนโรงสีสหกรณ์ --
 เมื่อกล่าวถึงสหกรณ์ หลายคนจะนึกถึงร้านขายสินค้าราคาย่อมเยา การออมทรัพย์และปันผลแก่สมาชิก ใครคิดถึงโรงสีข้าวของสหกรณ์บ้าง ?
 ปี 2517 กองสหกรณ์การเกษตรทำรายงานการดำเนินงานแจ้งแก่กระทรวง ปรากฏตารางรายละเอียดโรงสีสหกรณ์ จำนวน 13 แห่ง ตั้งอยู่ทุกภูมิภาค เช่น จังหวัดสมุทรปราการ นครราชสีมา สุพรรณบุรี เชียงใหม่ และพัทลุง ฯลฯ บางแห่งเริ่มกิจการตั้งแต่ปี 2499 ใช้กำลังการผลิตโดยเฉลี่ย 20 - 110 เกวียนต่อวัน มีฉางเก็บข้าวเปลือกมากถึง 3,000 เกวียน
 นอกจากนี้ ตารางยังเผยให้เห็นแหล่งผลิตข้าวที่สำคัญอันดับต้นๆ ของประเทศ ได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี ชัยนาท นครราชสีมา และฉะเชิงเทรา เป็นการยืนยันนับแต่อดีตว่า พื้นที่ภาคกลาง ภาคอีสาน และภาคตะวันออก เพาะปลูกข้าวอย่างอุดมสมบูรณ์
 หากอย่างไรก็ตาม ข้อมูลดังกล่าวรวบรวมมาถึงวันที่ 31 มกราคม 2516 เท่านั้น น่าสนใจว่า หลังจากนี้การขยายโรงสีสหกรณ์ กำลังการผลิต หรือมูลค่าการลงทุนต่อเนื่องเป็นอย่างไร ?
ผู้เขียน : นายธานินทร์  ทิพยางค์ ( นักจดหมายเหตุ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา )
เอกสารอ้างอิง : หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา เอกสารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย สท 1.14.1 / 31 เรื่อง การดำเนินการของสหกรณ์การเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2517 [ พ.ศ. 2517 ]
#จดหมายเหตุ #องค์ความรู้จากจากจดหมายเหตุ #หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา #เอกสารจดหมายเหตุ(จำนวนผู้เข้าชม 321 ครั้ง)