...

ก่อนสงครามโลก... ร้านสหกรณ์ขายอะไร
-- องค์ความรู้จากเอกสารจดหมายเหตุ : ก่อนสงครามโลก... ร้านสหกรณ์ขายอะไร ? --
 ต้นปี 2484 ก่อนที่กองทัพญี่ปุ่นบุกเมืองไทย ร้านสหกรณ์สวรรคโลกสั่งซื้อสินค้ามาจำหน่ายหลายประเภท หากนึกภาพไม่ออกเอกสารต่อไปนี้คือหลักฐานประกอบ
 วันที่ 27 มีนาคม 2484 พนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัยเรียนผ่านผู้ช่วยอธิบดีสหกรณ์ เพื่อขอให้กองการค้าจัดหาเครื่องอุปโภคจำนวน 64 รายการ มาจำหน่ายที่ร้านสหกรณ์สวรรคโลก
 ซึ่งมีตั้งแต่เครื่องเขียน เครื่องแต่งกาย เครื่องสำอาง เครื่องครัว กระเป๋าสตางค์ อุปกรณ์การเกษตร อุปกรณ์งานช่าง กุญแจต่างๆ และไฟฉาย
 แต่สินค้าที่สะดุดตาอย่างหนึ่งก็คือ คอลเซทกับเชิ้ตโปโลชาย เป็นแฟชั่นทันสมัยของต่างประเทศ นั่นหมายความว่า ร้านสหกรณ์สวรรคโลกหรือในต่างจังหวัดไม่ได้ " บ้านนอก " อย่างจินตนาการทั่วไป กลับ " โมเดิร์น " ล้ำสมัยอย่างห้างในกรุงเทพฯ
 ที่สำคัญ ร้านยังสั่งยาสีฟันวิเศษนิยมด้วย ถามคนเฒ่าอายุ 80 ขึ้นไป น้อยคนจะไม่รู้จัก
ผู้เขียน : นายธานินทร์ ทิพยางค์ ( นักจดหมายเหตุ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา )
เอกสารอ้างอิง : หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา เอกสารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย สท 1.14.1/2 เรื่อง ร้านสหกรณ์เมืองสวรรคโลกจำกัดสินใช้ สั่งซื้อสินค้า [27 มี.ค. 2484 - 21 มิ.ย. 2489]
#จดหมายเหตุ #องค์ความรู้จากจากจดหมายเหตุ #หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา #เอกสารจดหมายเหตุ

(จำนวนผู้เข้าชม 262 ครั้ง)