...

ผืนป่าเมืองน่าน ( ตอนที่ ๔ )
 จากแผนที่สภาพป่าไม้อำเภอสาและป่าน้ำแก่น อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เมื่อ ๕๐-๖๐ ปีก่อนนั้น คือพยานความสมบูรณ์หรือ " ความหนาแน่น " ของพันธุ์ไม้ได้เป็นอย่างดี 
 ครั้นสำนักงานป่าไม้จังหวัดน่านสำรวจต่อเนื่อง พบว่าป่าน้ำยาว ตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา ก็มีสภาพผืนป่าสมบูรณ์เช่นกัน โดยเจ้าหน้าที่จัดทำแผนที่สังเขปบนกระดาษไข ขนาดมาตราส่วน ๑ : ๕๐,๐๐๐ ระบุเครื่องหมายทั้งเฉดสีป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณชื้น และป่าเบญจพรรณแล้ง รอบๆพื้นที่ถูกโอบล้อมด้วยแม่น้ำ ลำห้วย มีสาขาแยกแทรกเข้าไปภายในตลอดสาย เช่นนี้ป่าน้ำยาวจึงสร้างระบบนิเวศน์พร้อมมูลแห่งหนึ่งของจังหวัดน่าน
 อย่างไรก็ตาม ในแผนที่มีสัญลักษณ์การทำไร่ของประชาชนร่วมด้วย แสดงว่ารัฐอนุญาตให้คนอยู่ร่วมกับป่าแบบพึ่งพาอาศัยกันและกันอย่างถูกกฎหมาย แต่ที่น่าสนใจคือ พืชไร่อะไรต้องการความอุดมสมบูรณ์อย่างมหาศาล? แล้วผืนป่าอื่นๆมีด้วยรึไม่?
 โปรดติดตาม ...
ผู้เขียน : นายธานินทร์ ทิพยางค์ ( นักจดหมายเหตุ )
เอกสารอ้างอิง : หจช. พย. แผนที่สำนักงานป่าไม้จังหวัดน่าน กรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและ
 สหกรณ์ ผจ นน 1.6 / 8 เรื่องแผนที่สังเขปแสดงสภาพป่าน้ำยาว ตำบลตาลชุม 
 อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ( ม.ท. )

(จำนวนผู้เข้าชม 1124 ครั้ง)