...

ลอยกระทงกว๊านพะเยา 2558
จังหวัดพะเยาขอเชิญร่วมงาน
 
ป๋าเวณียี่เป็งล้านนา ลอยกระทงหรรษา ที่กว๊านพะเยา 2558
20-29 พฤศจิกายน 2558 
ณ ข่วงวัฒนธรรม ข้างอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง

 
 

(จำนวนผู้เข้าชม 704 ครั้ง)