...

วันเสาร์ ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๖ ต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม สำนักงานบุรีรัมย์
วันเสาร์ ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๖
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ยินดีต้อนรับ 

คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม
สำนักงานบุรีรัมย์ จ. บุรีรัมย์
และภาคีเครือข่ายประกันสังคมทั่วประเทศ
จำนวน ๒๕ คน 
เวลา ๑๓.๓๐ น. 
 (นำชม/รายงานโดย นายบันเลง กำประโคน)

(จำนวนผู้เข้าชม 58 ครั้ง)