...

วันศุกร์ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ต้อนรับ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
วันศุกร์ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ยินดีต้อนรับ 
คณะคุณครูอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาเเละนักเรียน
จากโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
จำนวน ๓๙คน 
เวลา ๑๓.๐๐ น. เข้าเยี่ยมชมปราสาทเมืองต่ำ
 (นำชม/รายงานโดย นายบันเลง กำประโคน)
      เวลา ๑๕.๐๐ น. เข้าเยี่ยมชมปราสาทพนมรุ้ง
 (นำชม/รายงานโดย นายนพรัตน์ ปานใจนาม)

(จำนวนผู้เข้าชม 50 ครั้ง)