...

วันเสาร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ต้อนรับ คณะท่านศักดิ์กรินทร์ คูณประโคน นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
วันเสาร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ยินดีต้อนรับ คณะท่านศักดิ์กรินทร์ คูณประโคน
นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
คณะเจ้าหน้าที่ เเละภาคีเครือข่ายสมาคมกีฬาราชอาณาจักรกัมพูชา
ประเทศกัมพูชา จำนวน ๓๙คน เวลา ๑๒.๓๐น. เข้าเยี่ยมชมปราสาทพนมรุ้ง (นำชม/รายงานโดย นายบันเลง กำประโคน)

(จำนวนผู้เข้าชม 55 ครั้ง)