...

วันเสาร์ ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๖ต้อนรับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วันเสาร์ ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๖อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ยินดีต้อนรับ 
คณะอาจารย์ บุคลากรทางการแพทย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
อ.เมืองบุรีรัมย์ จ. บุรีรัมย์ จำนวน ๑๑คน 
เวลา ๐๘.๓๐ น. เข้าเยี่ยมชมปราสาทพนมรุ้ง
 (นำชม/รายงานโดย นายบันเลง กำประโคน)

(จำนวนผู้เข้าชม 97 ครั้ง)