...

วันเสาร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๖ ต้อนรับ โรงพยาบาลบุรีรัมย์
วันเสาร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๖
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ยินดีต้อนรับ 
โรงพยาบาลบุรีรัมย์ นำคณะผู้บริหาร
ชมรมประสาทศัลยแพทย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จำนวน ๓๐ คน 
เวลา ๐๙.๓๐ น.
เข้าเยี่ยมชมปราสาทพนมรุ้ง
 (นำชม/รายงานโดย นางสาวชยาณิษฐ์ ธนโชคสิริธานนท์)

(จำนวนผู้เข้าชม 62 ครั้ง)