...

วันอังคารที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ต้อนรับ โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่
วันอังคารที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖
                                                                   อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ยินดีต้อนรับ                                                                   
คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่
ต.หนองอ้ม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี         
จำนวน ๕๔ คน       
เวลา ๐๙.๔๐ น.
เข้าเยี่ยมชมปราสาทพนมรุ้ง
 (นำชม/รายงานโดย นางสาวจำปา  จันทร์ประโคน)

(จำนวนผู้เข้าชม 52 ครั้ง)