...

ต้อนรับ โรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง วันศุกร์ ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
วันศุกร์ ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
ยินดีต้อนรับคณะครูเเละนักเรียนจาก
โรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง จังหวัดมหาสารคาม
จำนวน๕๐ คน   เวลา ๐๙.๐๐ น.
เข้าเยี่ยมชมปราสาทพนมรุ้ง
 (นำชม/รายงานโดย นายรณชัย ดำประภา)

(จำนวนผู้เข้าชม 62 ครั้ง)