...

ต้อนรับโรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
วันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งยินดีต้อนรับ  
คณะครู เเละ นักเรียนโรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี 
อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา จำนวน ๙๕ คน       
เวลา ๑๐.๐๐ น. เข้าเยี่ยมชมปราสาทพนมรุ้ง
 (นำชม/รายงานโดย นางสาวจำปา  จันทร์ประโคน)

(จำนวนผู้เข้าชม 100 ครั้ง)