...

ต้อนรับโรงเรียนเทศบาล1(ทีโอเอวิทยา) วันศุกร์ ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
วันศุกร์ ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ต้อนรับ 
คณะครูอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน
โรงเรียนเทศบาล1(ทีโอเอวิทยา) อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ จำนวน ๑๑๐คน 
 เวลา ๑๓.๓๐ น. เข้าเยี่ยมชมปราสาทเมืองต่ำ
 (นำชม/รายงานโดย นายบันเลง กำประโคน)

(จำนวนผู้เข้าชม 59 ครั้ง)