...

บรรยากาศผู้เข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งและปราสาทเมืองต่ำ จังหวัดบุรีรัมย์ วันศุกร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖


วันศุกร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ บรรยากาศผู้เข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งและปราสาทเมืองต่ำ จังหวัดบุรีรัมย์
โดยปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกัน ควบคุม และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ 
- ลงทะเบียน ณ จุดคัดกรอง
- ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย
- ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์
- โปรดสวมหน้ากากอนามัย เมื่อเข้าชมภายในอาคารและพิจารณาตามความเหมาะสมเมื่ออยู่กลางแจ้ง
- โปรดรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล 
- เจ้าหน้าที่หมั่นเช็ดทำความสะอาดราวจับหรือจุดสัมผัสอย่างสม่ำเสมอ

(จำนวนผู้เข้าชม 79 ครั้ง)