...

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔

อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง บุรีรัมย์ ขออัญเชิญภาพพระราชกรณียกิจ การเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมชมโบราณสถานปราสาทพนมรุ้ง เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๔๓ โดยมี นายประทีป เพ็งตะโก หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง (ในขณะนั้น / ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมศิลปากร) เป็นผู้ถวายคำบรรยายนำชมโบราณสถาน

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง บุรีรัมย์ กรมศิลปากร

(จำนวนผู้เข้าชม 863 ครั้ง)