...

ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อนำผลการสอบไปประกอบการพิจารณาคัดเลือกและประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส

(จำนวนผู้เข้าชม 853 ครั้ง)