...

ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง รายชื่อผู้สมัครคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น ตำแหน่งผู้อำนวยการกองโบราณคดีใต้น้ำ

(จำนวนผู้เข้าชม 790 ครั้ง)