...

ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อนำผลการสอบไปประกอบการพิจารณาคัดเลือกและประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายช่างเทคนิคอาวุโส และตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส

(จำนวนผู้เข้าชม 691 ครั้ง)