...

ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง กำหนดวัน เวลา และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน ครั้งที่ 2 ความรู้ทั่วไปและสมรรถนะ (สัมภาษณ์) ในการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2563

(จำนวนผู้เข้าชม 1087 ครั้ง)