...

ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง เลื่อนกำหนดวันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ครั้งที่ 1/2563 (การวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง) รอบที่ 2

(จำนวนผู้เข้าชม 1099 ครั้ง)