...

ประกาศกรมศิลปากร-เรื่อง-การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก-ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน-ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน-ตำแหน่งเจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ปฏิบัติงาน-ตำแหน่งเจ้าพนักงานจดหมายเหตุปฏิบัติงาน-และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (กรณีการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้)

(จำนวนผู้เข้าชม 577 ครั้ง)