...

ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ของกรมศิลปากร (กรณีการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้)

(จำนวนผู้เข้าชม 1043 ครั้ง)