...

ประกาศงดการแสดง ณ โรงละครแห่งชาติ สำนักการสังคีต กรมศิลปากร งดการแสดง เดือนพฤษภาคม ณ โรงละครแห่งชาติ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

(จำนวนผู้เข้าชม 819 ครั้ง)