...

ประกาศงดการแสดง ณ โรงละครแห่งชาติ
ประกาศงดการแสดง ณ โรงละครแห่งชาติ สำนักการสังคีต กรมศิลปากร งดการแสดง เดือนเมษายน ณ โรงละครแห่งชาติ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) #ติดตามกำหนดการแสดงใหม่ได้ในเดือน

(จำนวนผู้เข้าชม 940 ครั้ง)