ยินดีต้อนรับสู่โรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดนครราชสีมา