...

16 ธันวาคม 2565 ต้อนรับโรงเรียนเทศบาลบ้านควนกุล
16 ธันวาคม 2565 คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาลบ้านควนกุล ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง จำนวน 168 คน เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง โดยนางตรีทิพย์ บัวริน ได้บรรยายและนำชมเกี่ยวกับประวัติการก่อตั้ง ลักษณะอาคาร ภารกิจด้านการบริการการอ่านและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านพร้อมแนะนำ "สารสนเทศท้องถิ่นภาคใต้ฝั่งอันดามัน" เพื่อให้เห็นการพัฒนานวัตกรรมในยุคของสื่อดิจิทัล ที่ครูสามารถนำไปต่อยอดในการเรียนการสอนให้มีคุณภาพเกิดพัฒนาการที่เป็นประโยชน์แก่นักเรียนมากยิ่งขึ้น

(จำนวนผู้เข้าชม 170 ครั้ง)