...

จดหมายเหตุพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จเลียบมณฑลฝ่ายเหนือนครเชียงใหม่ พ.ศ.๒๔๖๙ พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานณาปนกิจศพ ม.ร.ว.ทรงพันธุ์ ศุขสวัสดิ์ ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๗
  • ย้อนกลับ
  • จดหมายเหตุพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จเลียบมณฑลฝ่ายเหนือนครเชียงใหม่ พ.ศ.๒๔๖๙ พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานณาปนกิจศพ ม.ร.ว.ทรงพันธุ์ ศุขสวัสดิ์ ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๗

(จำนวนผู้เข้าชม 295 ครั้ง)