...

การแสดงตำนานพระพุทธรูปในประเทศไทย ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรุงเทพฯ ในการประชุมพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ครั้งที่ ๕ พ.ศ.๒๕๐๑
  • ย้อนกลับ
  • การแสดงตำนานพระพุทธรูปในประเทศไทย ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรุงเทพฯ ในการประชุมพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ครั้งที่ ๕ พ.ศ.๒๕๐๑

(จำนวนผู้เข้าชม 319 ครั้ง)