...

โครงการหอสมุดแห่งชาติสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๓)

โครงการหอสมุดแห่งชาติสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๓)
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนดรุโณทัย ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๕๐๐ คน โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย ๑)
แนะนำหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง และบุคลากร ๒) กิจกรรมถาวร ได้แก่ จัดแสดงหนังสือน่าอ่าน กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน “อ่านแล้วดี มีบอกต่อ” และประดิษฐ์ที่คั่นหนังสือ ๓) กิจกรรมหมุนเวียน ได้แก่ กิจกรรม Read me a bookเกม “คลังวิชาการ” (ตอบคำถามทางวิชาการ) เกม “บิงโก” เกม “เปิดพจนานุกรมหรรษา” และเกม “ถอดรหัสภาพสุภาษิตไทย”

(จำนวนผู้เข้าชม 1217 ครั้ง)