...

โครงการหอสมุดแห่งชาติสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒)

โครงการหอสมุดแห่งชาติสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒) เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๑ เดือนมกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๔๑๑ คน  โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย แนะนำหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง และบุคลากร กิจกรรมเล่านิทาน กิจกรรมนันทนาการและแสดงความสามารถพิเศษ เกม “เขาว่ากันว่า...” เกมลูกบอลดนตรีมีสาระ และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน “อ่านแล้วดี มีบอกต่อ” และ “Read me a book” เป็นกิจกรรมที่ให้บริการหนังสือเคลื่อนที่นำไปบริการสู่สถานศึกษาและชุมชน

(จำนวนผู้เข้าชม 1165 ครั้ง)